• Ziņas

No 20.maija stājas spēkā grozījumu par autostāvvietu lietošanu

No 20.maija stājas spēkā grozījumu par autostāvvietu lietošanu

Daudzbērnu ģimenes no Daugavpils var iesniegt pieteikumu bezmaksas stāvvietas atļaujas iegūšanai.

20.maijā stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu", kas nosaka, ka turpmāk tiesības bez maksas lietot autostāvvietu pilsētas teritorijā būs arī daudzbērnu ģimenēm, ja vismaz vienam no ģimenes locekļiem pamata dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pašvaldībā. Lai saņemtu auto novietošanas atļauju, maksas autostāvvietu pārvaldniekam SIA “Parkings D” jānosūta iesniegums (brīvā formā), obligāti norādot tajā jūsu kontakttālruni, kā arī pievienojot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju un Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" kopiju, kas ir nepieciešama, jo valstī nav daudzbērnu ģimeņu oficiāla reģistra, un „3+ Ģimenes karte” ir vienīgais veids, kā juridiski korekti tās identificēt.

Pieteikumu var nosūtīt pa pastu (Imantas iela 35A, Daugavpils, LV-5401) vai e-pastu: parking@inbox.lv (elektroniskais paraksts šajā gadījumā nav obligāts). Pēc pieteikuma saņemšanas tiks izsniegta atļauja atbilstoši Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" derīguma termiņam, bet ne ilgāk kā laika periodam līdz tekošā gada 31. decembrim. Jautājumu gadījumā zvaniet SIA „Parkings D”pa tālr. 65420633.

Sīkāka informācija pieejama pilsētas mājas lapā.