• Ziņas

Iniciatīva izskatīta un pieņemta Augšdaugavas novadā

Iniciatīva izskatīta un pieņemta Augšdaugavas novadā

2021.gada 11.novembrī Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemti pozitīvi lēmumi saistībā ar dauzbērnu ģimenēm.

Viens no tiem ir lēmums par bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanu bērniem no daudzbērnu ģimenēm vecumā no 2 līdz 4 gadiem, kuri apmeklē pašvaldības izglītības iestādes.

Un otrs, ka ar 2022.gadu izglītojamajiem no Augšdaugavas novada daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs, tiks izmaksāts pabalsts 25 euro apmērā katram bērnam vienu reizi gadā, uzsākot jaunu mācību gadu.

Paldies, novada domei ka ieklausījās un atrada iespēju realizēt iniciatīvas.